Sơ đồ lắp 3 phao điện kín nước 1 bể nước điều khiển 2 máy bơm tự động

  Thứ Mon, 31/12/2018  (0)Bình luận

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SƠ ĐỒ ĐẤU 3 PHAO ĐIỆN CHO 1 BỂ NƯỚC ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM THEO MỨC NƯỚC

Tuyển đại lý phân phối Thiết bị điện Siron trên toàn quốc.

A - LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG HÚT CẠN BỂ NƯỚC, CHỈ KÍCH HOẠT MÁY BƠM KHI ĐẾN MỨC ĐÃ ĐỊNH

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Chia chiều cao của bể tính từ đáy đến lóc bể làm 2 đoạn với 3 điểm A, B, C

Khi nước từ nguồn cấp chảy vảo bể và đầy bể đến mức A, 2 máy bơm hoạt động.

Khi nước được hút cạn đến mức B, 1 máy bơm ngưng.

Khi nước được hút cạn đến mức C, máy bơm còn lại tắt.

ỨNG DỤNG

Lắp đặt tại các bể nước sạch:

Lắp đặt tại hồ chứa nước tòa nhà:

Sơ đồ lắp đặt 3 phao điện cho một bể nước điều khiển 2 máy bơm

Bể chứa dưới cho chức năng chống cạn:

Mức A : Cả 2 máy bơm hoạt động

Mức B : Máy bơm 1 hoặc máy bơm 2 hoạt động.

Mức C : Cả 2 máy bơm dừng.

A.1 Sử dụng khởi động từ.

A.2 Sử dụng nguồn biến áp 12-24V

B - LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG HÚT CẠN BỂ NƯỚC, DÙNG CHO CHỨC NĂNG ĐẢM BẢO BỂ NƯỚC LUÔN LUÔN CẠN

(Sử dụng cho hầm chống lụt của tòa nhà, hầm đường bộ, ... )

 

C - LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG BƠM CẤP ĐẦY, CHỈ KÍCH HOẠT MÁY BƠM KHI ĐẾN MỨC ĐÃ ĐỊNH

Mức A: Cả 2 máy bơm dừng.

Mức B: Máy bơm 1 hoặc máy bơm 2 hoạt động.

Mức C: Cả 2 máy bơm hoạt động.

B.1 Sử dụng khởi động từ.

B.2 Sử dụng nguồn biến áp 12-24V

D -  LẮP 3 PHAO ĐIỆN CHO CHỨC NĂNG BƠM CẤP ĐẦY, DÙNG CHO CHỨC NĂNG ĐẢM BẢO BỂ NƯỚC LUÔN LUÔN ĐẦY

 

Viết bình luận của bạn: