Cách lắp đèn ốp trần thông thường thành đèn cảm ứng tự động bật tắt

  Thứ Mon, 31/12/2018  (0)Bình luận

PHẦN 1: GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp đèn ốp trần thông thường thành đèn cảm ứng:

2. Lắp đèn máng thông thường thành đèn cảm ứng:

3. Lắp đèn cổng, đèn cột thông thường thành đèn cảm ứng:

4. Lắp đèn downlight âm trần thông thường thành đèn cảm ứng:

Viết bình luận của bạn: