Mới đăng Báo khói độc lập tại chỗ dùng PIN 9VDC âm lượng 85dB Siron SR-SM102

Báo khói độc lập tại chỗ dùng PIN 9VDC âm lượng 85dB Siron SR-SM102

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Báo khói
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
355.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại nổi trần tròn Siron SR-SS104

Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại nổi trần tròn Siron SR-SS104

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
485.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm biến ánh sáng lắp nổi ngoài trời kín nước 10A Siron SR-LS332

Công tắc cảm biến ánh sáng lắp nổi ngoài trời kín nước 10A Siron SR-LS332

(Giá đã bao gồm VAT và vận chuyển) MÔ TẢ Đây là công tắc cảm ứng ánh sáng mở đèn khi trời tối và tắt đèn khi trời sá...
 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến ánh sáng
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
285.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại vuông nổi trần Siron SR-SS112

Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại vuông nổi trần Siron SR-SS112

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
615.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại vuông nổi trần Siron SR-SS111

Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại vuông nổi trần Siron SR-SS111

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
615.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại siêu nhỏ Siron Sr-SS106

Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại siêu nhỏ Siron Sr-SS106

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
285.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại mỏng nổi trần Siron Sr-SS102

Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại mỏng nổi trần Siron Sr-SS102

Công tắc cảm ứng chuyển động hồng ngoại mỏng nổi trần Siron Sr-SS102
 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
455.000₫
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm hoặc nổi trần tròn IP44 Siron Sr-SS003S

Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm hoặc nổi trần tròn IP44 Siron Sr-SS003S

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm hoặc nổi trần tròn IP44 Siron Sr-SS002S

Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm hoặc nổi trần tròn IP44 Siron Sr-SS002S

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm hoặc nổi trần tròn Siron Sr-SS001S

Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm hoặc nổi trần tròn Siron Sr-SS001S

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm trần có điều khiển Siron Sr-SS0011

Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm trần có điều khiển Siron Sr-SS0011

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm trần tròn IP20-IP65 Siron Sr-SS008

Công tắc cảm ứng hồng ngoại âm trần tròn IP20-IP65 Siron Sr-SS008

 • Nơi mua
 • Loại sản phẩm: Cảm biến hồng ngoại
 • Hướng dẫn sử dụng: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết