Cách lắp đặt phao điện tự động chống cạn dùng cho bể ngầm tích nước

  Thứ Mon, 31/12/2018  (0)Bình luận

 

Cách lắp đặt phao điện tự động chống tràn dùng cho bồn chứa tích nước

 

Các sơ đồ sau đây là sơ đồ cơ bản nhất chưa có các các thiết bị bảo vệ như: Bảo vệ quá tải, Bảo vệ chống rò điện, Rơ le nhiệt, Chống mất pha, sụt áp, ... Tùy vào nhu cầu và điều kiện bạn sẽ thêm các thành phần kia vào để hoàn chỉnh một hệ thống điều khiển mực nước hiệu quả nhất.

Xin hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất có thể bằng cách bình luận phía dưới bài viết. Cảm ơn bạn đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi.

PHẦN 1: MỘT MÁY BƠM BƠM NƯỚC TỪ NƠI KHÁC CHO 1 BỒN CHỨA TRÊN

1. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC < 350W.

2. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC > 350W.

3. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA.

4. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN 12V-24V.

5. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC < 350W CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

6. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC > 350W CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

7. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

8. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN 12V-24V CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

9. LẮP ĐẶT 2 PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC CÓ MỨC CAO VÀ MỨC THẤP CÁCH XA NHAU.

10. LẮP ĐẶT 3 PHAO ĐIỆN CHO 2 MÁY BƠM BƠM THOÁT NHANH VÀ THOÁT CHẬM DÙNG CHO THOÁT NƯỚC THẢI.

11. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO CHUÔNG KÊU BÁO ĐỘNG KHI BỂ NƯỚC CẠN

PHẦN 2: MỘT MÁY BƠM HÚT TỪ BỂ NGẦM BƠM CHO BỒN CHỨA TRÊN

 

1. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC < 350W.

2. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC > 350W.

3. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA.

4. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN 12V-24V.

 

5. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC < 350W CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

6. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC > 350W CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

7. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

8. LẮP ĐẶT PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN 12V-24V CÓ CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

Viết bình luận của bạn: