Đóng góp sản phẩm mới của Siron!

 

Bảng giá Siron 2023

Catalogue Siron 2022

 

 

CATALOGUE CÔNG TẮC CẢM BIẾN VI SÓNG
     
Catalogue Siron SR-MS031 (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-MS031 (English) Catalogue Siron SR-MS031-12/24V (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-MS031-12/24V (English)
CẢM BIẾN ĐA NĂNG
     
Catalogue Siron SR-MS002 (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-MS002 (English)    
CẢM BIẾN ÂM TRẦN    
     
Catalogue Siron SR-MS101 (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-MS101 (English) Catalogue Siron SR-MS331 (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-MS331 (English)
CẢM BIẾN NỔI TRẦN, TƯỜNG CẢM BIẾN NỔI TƯỜNG KÍN NƯỚC

 

 

 

CATALOGUE CÔNG TẮC CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
 
Catalogue Siron SR-SS001 (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-SS001 (English) Catalogue Siron SR-SS101 (Tiếng Việt) Catalogue Siron SR-SS101 (English)
CẢM BIẾN ÂM TRẦN CẢM BIẾN NỔI TRẦN

 

 

PHAO ĐIỆN KÍN NƯỚC
 

 
Catalogue Siron FSW Phao điện (Tiếng Việt) Catalogue Siron FSW Float Switch (English) Kết quả kiểm nghiệm