Hướng dẫn lắp đặt hẹn giờ tự động tắt mở máy bơm an toàn đúng cách

  Thứ Mon, 31/12/2018  (0)Bình luận

 

Chú ý: Đây là những sơ đồ chi tiết cách đấu hẹn giờ, trong thực tế bạn cần lắp thêm Aptomat chống quá tải, thiết bị bảo vệ mất pha, rơ le nhiệt, ... để khi xảy ra sự cố không làm hư hỏng máy bơm và nhiều thiết bị khác.

PHẦN 1: HẸN GIỜ MÁY BƠM NƯỚC 1 PHA

1.1 LẮP ĐẶT BỘ HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG TẮT MỞ MÁY BƠM NƯỚC 1 PHA DẠNG Ổ CẮM HẸN GIỜ VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 220VAC

 

1.2 LẮP ĐẶT BỘ HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG TẮT MỞ MÁY BƠM NƯỚC 1 PHA DẠNG TIMER THANH RAY HẸN GIỜ VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 220VAC

1.3 LẮP ĐẶT BỘ HẸN GIỜ TẮT MỞ MÁY BƠM NƯỚC VÀ PHAO ĐIỆN SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN 12 VDC VÀ 24 VDC ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CÔNG SUẤT LỚN

PHẦN 2: HẸN GIỜ MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA

2.1 LẮP ĐẶT BỘ HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG TẮT MỞ MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA  DẠNG Ổ CẮM HẸN GIỜ VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 220VAC

2.2 LẮP ĐẶT BỘ HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG TẮT MỞ MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA DẠNG TIMER THANH RAY HẸN GIỜ VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 220 VAC

2.3 LẮP ĐẶT BỘ HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG TẮT MỞ MÁY BƠM NƯỚC 3 PHA DẠNG TIMER THANH RAY HẸN GIỜ VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 380 VAC

Viết bình luận của bạn: