CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Siron phục vụ quý khách hàng tới tất cả các khu vực tỉnh thành trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Chính sách của chúng tôi hết sức mạch lạc, rõ ràng, cụ thể.

Nếu quý khách là doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Siron sẽ áp dụng chính sách xuất khẩu tại chỗ theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

Nếu quý khách là doanh nghiệp nước ngoài không ở Việt Nam, Siron sẽ áp dụng chính sách xuất khẩu theo quy định của Luật pháp Việt Nam và Luật pháp nước của bạn.

PHÍ VẬN CHUYỂN

Chi phí vận chuyển được áp dụng theo thực thu của bên thứ 3. Trường hợp được hỗ trợ, quý khách trao đổi trược tiếp với người hỗ trợ quý khách tại thời điểm mua hàng.

THỜI GIAN NHẬN HÀNG

Hàng sẵn kho: Thời gian vận chuyển tính theo thời gian thực giao của bên thứ 3 đã báo trước.

Hàng đặt sản xuất:

Sản xuất trong nước: Thời gian nhận hàng bao gồm thời gian sản xuất, kiểm tra, lưu kho, ... + với thời gian vận chuyển thực tế của bên thứ 3 từ kho Siron tới quý khách.

Hàng nhập khẩu: Thời gian nhận hàng bao gồm thời gian sản xuất, kiểm tra, lưu kho, ... tại nhà máy bên nước thứ 3 + thời gian vận chuyển nhập khẩu, thông quan, ... + với thời gian vận chuyển thực tế của bên thứ 3 từ kho Siron tới quý khách.