Cách lắp đặt mạch điều khiển 2 máy bơm chạy luân phiên theo thời gian

  Thứ Wed, 13/10/2021  (0)Bình luận

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỀU KHIỂN 2 MÁY BƠM CHẠY LUÂN PHIÊN THEO THỜI GIAN

Tham khảo cách lắp luân phiên theo lần bật tắt.

Tham khảo mạch điểu khiển máy bơm nước tuần hoàn.

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Nối nguồn lửa tới chân số 7 của SR-SR11 và chân R1 của khởi động từ.

Bước 2: Nối nguồn nguội tới chân số 8 của SR-SR11 và chân R3, rồi nối xuống chân A2 của khởi động từ.

Bước 3: Nối máy bơm với chân R2 và R4 của khởi động từ.

Bước 4: Nối chân số 9 của SR-SR11 với chân số 2 của Timer.

Bước 5: Nối chân số 10 của SR-SR11 với chân số 7 và 8 của Timer.

Bước 6: Nối chân số 5 và 6 của Timer lần lượt với chân A1 của 2 khởi động từ.

Bước 7: Các dây phao đấu theo hướng dẫn của phao điện SR-FSW.

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi bể chứa trên cạn, bể tích nước ngầm đầy, phao điện đóng mạch. Mạch điện điều khiển động cơ 1 chạy theo thời gian đặt trước sau đó dừng lại và chạy động cơ 2. Động cơ 2 cũng sẽ chạy một thời gian, sau đó chuyển sang động cơ 1. Do đó mạch được gọi là mạch điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên theo thời gian. Thời gian chạy giữa 2 động cơ có thể tùy chọn.

Viết bình luận của bạn: