Cách lắp đặt mạch điều khiển 2 máy bơm chạy luân phiên theo lần bật

  Thứ Wed, 13/10/2021  (0)Bình luận

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LUÂN PHIÊN THEO LẦN BẬT TẮT BẰNG PHAO ĐIỆN CÓ CHUYỂN NGUỒN PHAO ĐIỆN 12V

Tham khảo mạch điều khiển luân phiên theo thời gian.

Tham khảo mạch điểu khiển máy bơm nước tuần hoàn.

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Nối máy bơm nước với chân T1, T2, T3 của khởi động từ.

Bước 2: Nối nguồn với pha A, pha B, pha C với chân L1, L2, L3 của khởi động từ.

Bước 3: Nối nguồn xuống chân số 10 của R1.

Bước 4: Nối nguồn xuống chân số 7 của SR-SR11.

Bước 5: Nối nguồn xuống chân 13 NO của K1.

Bước 6: 14 NO của K1 nối với chân 32 NC của K2 và nối với chân số 6 của R1.

Bước 7: Chân 21 NC  của K1 nối với chân A1 của K2.

Bước 8: Chân A1 của K1 nối với chân 21 NC của K2, .

Bước 9: Chân 22 NC của K1 nối với chân 13 NO của K2 và nối với chân số 7 của R1.

Bước 10: Nối chân 43 NO của K1 với chân 22 NC của K2 rồi nối với chân số 1 của R1.

Bước 11: Nối chân số 10 của S R 1 1 với chân số 11 và chân số 9 của R1, rồi nối với chân 14 NO của K2, rồi nối với chân 44 NO của K1.

Bước 12: Nối chân 13 của R1 với chân 31 NC của K2.

Lưu ý: Sử dụng 1 pha nguồn cho các thiết bị khác, không sử dụng lẫn pha sẽ bị nổ.

Bước 13: Nối nguồn nguội cho chân A2 của K1 và K2, và chân số 14 của R1 và R2, và nối với chân số 8 của SR-SR11.

Bước 14: Phao điện lắp theo hướng dẫn của phao điện F S W, .

Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt thêm các thiết bị bảo vệ khác xin xem ở đây.

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi bể chứa trên cạn, bể tích nước ngầm đầy, phao điện đóng mạch.

Mạch điện điều khiển động cơ 1 chạy cho tới khi bể chứa trên đầy hoặc bể ngầm cạn.

Ở lần hoạt động thứ 2, mạch điện sẽ chuyển qua động cơ thứ 2 chạy, tương tự các lần hoạt động tiếp theo sẽ lần lượt từ động cơ thứ nhất rồi đến động cơ thứ 2.

Do đó mạch được gọi là mạch điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên theo công tắc.

 

 

Viết bình luận của bạn: