Hẹn giờ luân phiên tuần hoàn theo 2 chu kỳ lớn điều khiển 2 chu kỳ nhỏ

  Thứ Sat, 30/03/2024  (0)Bình luận

ỨNG DỤNG:

- Hẹn giờ bật tắt những thiết bị hoạt động liên tục 27/7: Nhưng để đảm bảo chúng hoạt động tốt và không bị hỏng nhanh, chúng ta cần cài đặt để thiết bị có thể hoạt động và nghỉ ở những khoảng thời gian nhất định:

- Hẹn giờ cho hệ thống sưởi trong chăn nuôi, trồng cây: Ban đêm lạnh cần được mở máy sưởi nhiều hơn, ban ngày ấm nên thời gian mở máy sưởi sẽ ít hơn.

- Điều khiển máy sục oxy cho bể cá: Tùy vào sự tăng trưởng của vật nuôi thủy sản, bạn có thể điều chỉnh thời gian sục nhiều hay ít cho thủy sản.

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

Thiết bị trong 1 ngày cần được tắt mở tuần hoàn với 2 khoảng thời gian khác nhau. Mỗi khoảng thời gian lại tắt và mở tuần hoàn theo chu kỳ cài đặt.

Ví dụ:

Từ 5h đến 20h thì hoạt động luân phiên 3 phút tắt, 5 phút mở.

Từ 20h đến 5h sáng thì luân phiên 5 phút tắt, 55 phút mở.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Khi SR-TS12 đang ở trạng thái tắt thì chân số 4 sẽ thông với chân số 3, cấp điện cho TS48S-2S thứ nhất.

TS48S-2S thứ nhất được cấp điện và chạy tuần hoàn thời gian mở sau đó sang thời gian tắt và ngược lại theo chu kỳ đã cài đặt.

Khởi động từ thứ nhất nhận tín hiệu từ TS48S-2S thứ nhất và đóng, mở điện cho thiết bị theo chu kỳ hoạt động của TS48S-2S thứ nhất.

Tương tự: Khi SR-TS12 ở trạng thái mở thì chân số 4 sẽ thông với chân số 5, cấp điện cho TS48S-2S thứ hai.

TS48S-2S thứ hai được cấp điện và chạy tuần hoàn thời gian mở sau đó sang thời gian tắt và ngược lại theo chu kỳ đã cài đặt.

Khởi động từ thứ 2 nhận tín hiệu từ TS48S-2S thứ hai và đóng, mở điện cho thiết bị theo chu kỳ hoạt động của TS48S-2S thứ hai. .

Chu kỳ lớn do: SR-TS12 điều khiển, chu kỳ nhỏ do 2 hẹn giờ TS48S-2S điều khiển. Cả 2 chỉ dừng khi Aptomat ngắt điện.

Viết bình luận của bạn: