Sơ đồ rơ le 12V an toàn phao điện máy bơm 3 pha có cảm biến dòng chảy

  Thứ Sun, 09/05/2021  (0)Bình luận

TỔNG HỢP SƠ ĐỒ LẮP RƠ LE CHUYỂN NGUỒN PHAO SIRON

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RELAY PHAO ĐIỆN SIRON SR-SR11

Hướng dẫn lắp phao điện cho máy bơm 3 pha

1. YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THIẾT BỊ:

- Bể ngầm (hoặc bể chứa nước thải) đầy nước thì máy bơm chạy, cạn nước thì máy bơm ngưng: Sử dụng phao chống cạn.

- Máy bơm là 3 pha, phao điện hoạt động cho 1 pha: Sử dụng khởi động từ làm trung gian.

- Một trong 3 pha bị mất điện máy bơm sẽ tắt: Dùng chống mất pha.

- Máy bơm hoạt động quá tải sẽ ngắt: Sử dụng Relay nhiệt.

- Máy bơm chạy nhưng nước không lên thì máy bơm sẽ tắt: Sử dụng cảm biến dòng chảy.

Cảm biến dòng chảy có 2 loại: Loại điện tử và loại tiếp điểm khô. Nếu bạn sử dụng loại điện tử thì chọn loại 12V, loại 220V đấu theo sơ đồ khác.

- Dây dẫn từ phao điện tới máy bơm xa phải nối thêm dây, dễ bị chuột cắn hoặc lắp ngoài trời dễ bị hỏng, hở điện gây giật điện: Sử dụng Relay an toàn SR-SR11 để chuyển nguồn phao xuống 12V an toàn tuyệt đối.

- Muốn bật cưỡng bức máy bơm: Sử dụng công tắc.

2. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN PHAO ĐIỆN CHO MÁY BƠM 3 PHA:

2.1 Sơ đồ lắp tự động bật tắt mát bơm 3 pha gồm: Phao điện kín nước chống cạn; Khởi động từ, Relay nhiệt; Chống mất pha; Cảm biến dòng chảy; Công tắc cưỡng bức; Relay chuyển nguồn an toàn phao điện - Reset tự động khi cõ lỗi:

 

Sử dụng cảm biến dòng chảy 220V

 

Sử dụng cảm biến dòng chảy có tiếp điểm khô

 

2.1.1 Nguyên lý hoạt động:

a) Hoạt động tự động:

- Khi chưa cấp nguồn hoặc nước trong bể đang không có: Máy bơm không hoạt động.

a.1: Các trường hợp bơm chạy bình thường:

- Khi bể đầy đến mức cho phép hoạt động tiếp điểm trong phao sẽ đóng: Lúc này chân số 1 và chân số 6 của Relay sẽ nối với nhau thông qua chân số 8 và số 5 của DH48S-2S:

- Rơ le phao sẽ đóng mạch:

-  Cấp điện cho chân số 7 của DH48S-2S hoạt động bắt đầu đếm đến thời gian đã cài đặt thì chân số 8 và chân số 5 sẽ tách ra (Ngắt mạch điện).

- Cấp điện cho chân số 96 của Relay nhiệt:

- Nếu không có sự cố thì chân số 96 thông với chân số 95. Từ chân 95 của relay nhiệt sẽ chấp điện cho chân Tc của Chống mất pha:

- Nếu relay nhiệt lỗi hoặc máy bơm đang chạy mà quá tải, chân số 95 sẽ ngắt với chân số 96: Máy bơm không hoạt dộng.

- Nếu không có sự cố thì chân Tc sẽ thông với chân Ta. Từ chân Ta  của chống mấy pha cấp điện cho chân A1 của khởi động từ.

- Nếu mất 1 trong 3 pha, chân Tc sẽ ngắt với chân Ta: Máy bơm không hoạt dộng.

- Cuộn hút của khởi hoạt động: Cấp nguồn cho máy bơm hoạt động.

- Nếu máy bơm chạy mà nước không ra, sau thời gian đếm đến thời gian cài đặt, DH48S-2S ngắt chân số 8 với chân số 5: Máy bơm ngưng hoạt động.

- Nếu máy bơm chạy và nước ra bình thường, máy bơm sẽ tiếp tục chạy cho tới khi hút cạn bể.

b) Bật - tắt cưỡng bức:

2.1.2 Ứng dụng:

- Lắp cho bể chứa nước thải, bể chứa nước tầng hầm, bể thoát nước, ... .

- Lắp cho bể chứa nước sạch, nước sinh hoạt, ... .

- Lắp cho giếng khơi, ao, hồ, ... .

2.1.3 Hướng dẫn lắp đặt:

Lắp đặt theo sơ đồ trên, với nguyên tắc: Lắp hoàn thiện, kiểm tra trước khi cấp nguồn.

2.1.4 Lưu ý:

 

2.2 Sơ đồ lắp tự động bật tắt mát bơm 3 pha gồm: Phao điện kín nước chống cạn; Khởi động từ, Relay nhiệt; Chống mất pha; Cảm biến dòng chảy; Công tắc cưỡng bức; Relay chuyển nguồn an toàn phao điện - Reset không khi cõ lỗi (Reset bằng tay):

 

Sử dụng cảm biến dòng chảy 220V

 

 

Sử dụng cảm biến dòng chảy có tiếp điểm khô

Viết bình luận của bạn: