Sơ đồ mạch 1 máy bơm dùng chung cho nhiều chức năng bơm khác nhau

  Thứ Thu, 27/02/2020  (0)Bình luận

A - GIỚI THIỆU

Đôi khi trong sinh hoạt và sản xuất, chúng ta thường phải sử dụng 1 máy bơm chung cho nhiều chức năng khác nhau, như tưới cây, bơm nước lên bể chứa, ... . Để sử dụng được nhiều chức năng một cách tự động như vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp hữu dụng nhất. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn sơ đồ lắp đặt để điều khiển tự động một máy bơm dùng chung cho nhiều mục đích khác nhau.

(1 máy bơm sử dụng 3 mục đích: 1 là lấy nước lên bồn, 2 là hẹn giờ tưới. 3 là khi mở van bơm tự chạy. Mong các bác chỉ giáo giúp e do mới vào nghề nên còn chân ướt chân ráo)

B - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

C - CHUẨN BỊ

1 - Aptomat chịu tải phù hợp theo công suất mấy bơm: 3

 

D - HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

E - HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI

F - HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

G - HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

H - SƠ ĐỒ THAM KHẢO

I - CHÚ Ý:

Viết bình luận của bạn: