Sơ đồ đấu rơ le chống giật phao điện chống cạn có cảm biến dòng chảy

  Thứ Tue, 01/09/2020  (0)Bình luận

TỔNG HỢP SƠ ĐỒ LẮP RƠ LE CHUYỂN NGUỒN PHAO SIRON

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RELAY PHAO ĐIỆN SIRON SR-SR11

Sơ đồ mạch máy bơm nước sử dụng phao điện nguồn điều khiển 12V có cảm biến dòng chảy - Khi gặp sự cố tự động ngắt điện, reset tự động sau thời gian cài đặt

 

Sơ đồ mạch máy bơm nước sử dụng phao điện nguồn điều khiển 12V có cảm biến dòng chảy dùng nguồn 220V- Khi gặp sự cố tự động ngắt điện, reset bằng tay

Sơ đồ mạch máy bơm nước sử dụng phao điện nguồn điều khiển 12V có cảm biến dòng chảy dùng nguồn 12V - Khi gặp sự cố tự động ngắt điện, reset tự động sau thời gian cài đặt

Sơ đồ mạch máy bơm nước sử dụng phao điện nguồn điều khiển 12V có cảm biến dòng chảy dùng nguồn 12V - Khi gặp sự cố tự động ngắt điện, reset bằng tay

Viết bình luận của bạn: