Phao điện an toàn 12V chống giật bảo vệ máy bơm nước 3 pha chống cháy

  Thứ Sat, 21/08/2021  (0)Bình luận

TỔNG HỢP SƠ ĐỒ LẮP RƠ LE CHUYỂN NGUỒN PHAO SIRON

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RELAY PHAO ĐIỆN SIRON SR-SR11

 

 

Sơ đồ mạch tủ điện điều khiển tự động máy bơm nước 3 pha dùng Relay an toàn chuyển nguồn phao điện từ 220V xuống 12V kết hợp cảm biến dòng chảy 220V (Hoặc tiếp điểm khô) có công tắc cưỡng bức. Reset tự động khi gặp sự cố.

 

Sơ đồ mạch tủ điện điều khiển tự động máy bơm nước 3 pha dùng Relay an toàn chuyển nguồn phao điện từ 220V xuống 12V kết hợp cảm biến dòng chảy 220V (Hoặc tiếp điểm khô) có công tắc cưỡng bức. Reset bằng tay khi gặp sự cố.

 

Sơ đồ mạch tủ điện điều khiển tự động máy bơm nước 3 pha dùng Relay an toàn chuyển nguồn phao điện từ 220V xuống 12V kết hợp cảm biến dòng chảy tiếp điểm khô có công tắc cưỡng bức. Reset tự động khi gặp sự cố.

 


Sơ đồ mạch tủ điện điều khiển tự động máy bơm nước 3 pha dùng Relay an toàn chuyển nguồn phao điện từ 220V xuống 12V kết hợp cảm biến dòng chảy tiếp điểm khô có công tắc cưỡng bức. Reset bằng tay khi gặp sự cố.

Viết bình luận của bạn: