Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đa năng đo chỉ số điện năng Siron Sr-EC230

  Thứ Mon, 31/12/2018  (0)Bình luận

ĐỒNG HỒ ĐO CHỈ SỐ ĐIỆN NĂNG SR-EC230
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Download Hướng dẫn sử dụng phao điện Siron SR-EC230

GIỚI THIỆU

Sr-EC230 là một công cụ theo dõi và kiểm tra xác định mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị được lập trình để tính toán chi phí tiêu thụ điện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đặt lại

Nếu một màn hình bất thường xuất hiện hoặc các nút không có phản ứng, thiết bị phải được đặt lại. Để làm điều này, bấm nút RESET.

Chế độ hiển thị

Toàn bộ màn hình LCD có thể được hiển thị trong khoảng 1 phút và sau đó nó sẽ tự động chuyển sang Model. Để chuyển từ chế độ này sang chế độ khác, nhấn nút FUNCTION.

Chế độ 1: Hiển thị Thời gian sử dụng / Watt / Tổng chi phí điện:Đồng hồ đo công suất chỉ số điện năng Siron EC230 Thời lượng hiển thị (bao lâu) thiết bị này kết nối với nguồn điện.

LCD trên dòng đầu hiển thị 0:00 với hai hình đầu tiên có nghĩa là phút (2 con số sẽ xảy ra trong khi xảy ra ở 10 phút) và phần còn lại hiển thị giây. Sau 60 phút, nó sẽ hiển thị 0:00 lần nữa với số lần kéo đầu tiên đo giờ (2 con số sẽ xảy ra ở 10 giờ) và phần còn lại hiển thị phút. Phần còn lại có thể được thực hiện theo cùng một cách có nghĩa là sau 24 giờ, nó sẽ tái caculate. LCD trên dòng thứ hai hiển thị điện năng hiện tại trong khoảng 0,0W ~ 9999W. LCD trên dòng thứ ba hiển thị các chi phí điện hiện tại trong khoảng 0,0 chi phí ~ 9999 chi phí. Nó sẽ tiếp tục vào 0:00 chi phí trước khi thiết lập tỷ lệ mà không có các con số khác.

Chế độ 2: Hiển thị Thời gian sử dụng / Số lượng KWh tích lũy / Số ngày: Thời lượng hiển thị (bao lâu) thiết bị này kết nối với nguồn điện.Đồng hồ hiển thị công suất tiêu thụ của thiết bị điện ec230

LCD trên dòng đầu tiên cho thấy 0:00 với lần kéo đầu tiên có nghĩa là phút (hình 2 sẽ xảy ra trong khi xảy ra ở 10 phút) và phần còn lại hiển thị giây. Sau 60 phút, nó sẽ hiển thị lại 0:00 với hai số đầu tiên meas hour (2 con số sẽ xảy ra lúc 10 giờ) và phần còn lại hiển thị phút. Phần còn lại có thể được thực hiện theo cùng một cách có nghĩa là sau 24 giờ, nó sẽ tái tính toán. LCD trên dòng thứ hai hiển thị số điện tích lũy hiện tại trong khoảng 0,000 KWH ~ 9999 KWH mà không có các số liệu khác. Màn hình LCD hiển thị dòng thứ ba "DAY" - "1" sẽ được hiển thị bằng phần số (ba số khác sẽ được hiển thị khi mang), nghĩa là nó đã tích lũy số lượng điện trong 24 giờ. Phần còn lại có thể được thực hiện theo cùng một cách không phải là thời gian tích lũy tối đa 9999 ngày.

Chế độ 3: Hiển thị Thời gian sử dụng / Điện áp / Tần số: Màn hình LCD trên dòng đầu tiên sẽ hiển thị giống với Chế độ 1.Đồng hồ đo chỉ số điện tổng lượng điện tiêu thụ siron sr-ec230

LCD trên dòng thứ hai hiển thị điện áp cung cấp hiện tại (V) trong khoảng 0,0V ~ 9999V. LCD trên dòng thứ ba hiển thị tần số hiện tại (Hz) trong phạm vi từ 0,0 Hz ~ 9999 Hz mà không có các hình khác.

Chế độ 4: Hiển thị Thời gian sử dụng / Dòng điện / Năng lượng: Màn hình LCD trên dòng đầu tiên hiển thị giống như Chế độ 1.Đồng hồ đo ampe kế hiển thị màn hình chỉ số watts ec230

LCD trên dòng thứ hai hiển thị tải trọng trong khoảng 0,0000A ~ 9999A. LCD trên dòng thứ ba hiển thị hệ số công suất hiện tại trong khoảng 0,00PF ~ 1,00PF mà không có các số liệu khác.

Chế độ 5: Hiển thị Thời gian sử dụng / Công suất tối thiểu: Màn hình LCD trên dòng đầu tiên hiển thị giống như Chế độ 1.Thiết bị đo năng lượng điện năng tiêu thụ sr-ec230 siron

LCD trên dòng thứ hai hiển thị công suất tối thiểu trong khoảng 0,0W ~ 9999W. LCD trên màn hình hiển thị ký tự thứ ba của "Hi" mà không có các hình khác.

Chế độ 6: Hiển thị Thời gian sử dụng / tối đa LCD trên dòng đầu tiên sẽ hiển thị giống như Chế độ 1 xong.

LCD trên dòng thứ hai hiển thị công suất cực đại trong khoảng 0,0W ~ 9999W. LCD trên màn hình hiển thị ký tự thứ ba của "Hi" mà không có các hình khác.

Chế độ 7: Chế độ 7: Hiển thị Thời gian sử dụng / Giá tiền điện trên 1 KWh:

Trên dòng đầu tiên hiển thị giống như Chế độ 1. LCD trên dòng thứ ba hiển thị chi phí trong khoảng 0,00 COST / KWH ~ 99,99 COST / KWH mà không có các con số khác.

Hiển thị quá tải: Khi ổ cắm điện kết nối tải trên 3680W, màn hình LCD trên dòng thứ hai hiển thị "OVERLOAD" với tiếng ồn đang bùng nổ để cảnh báo người dùng. (Lựa chọn có thể lựa chọn).

Thông tin bổ sung:

1: Ngoại trừ giao diện "OVERLOAD", màn hình LCD hiển thị thời gian hiển thị dòng đầu tiên trong vòng 24 giờ.
2: Màn hình LCD trên dòng đầu tiên, dòng thứ hai hoặc dòng thứ ba được mô tả trong phần này lấy theo hai đường màu đen trên màn hình LCD. Ở đây nó được bổ sung cho mục đích rõ ràng.
3. Chế độ 7 sẽ trực tiếp xảy ra trong khi nhấn nút "chi phí".
4: "UP" & "DOWN" không có chức năng nào dưới chế độ bỏ cài đặt.

Chế độ cài đặt

1. Thiết lập giá điện:

Bước 1: Nhấn giữ nút COST khoảng 3 giây cho đến khi chữ "COST / KWH" trên màn hình nhấp nháy.

Bước 2: Nhấn nút FUNCTION để chọn vị số hạng cần cài đặt.

Bước 3: Nhấn nút UP nếu muốn tăng giá trị, nút DOWN để giảm giá trị của số đang cài đặt. Sau khi cài xong 1 giá trị, tiếp tục nhấn nút FUNCTION để chọn số hạng tiếp theo để cài đặt như bước 2.

Bước 4: Sau khi cài đặt, bạn chỉ cần nhân chờ cho chữ "COST / KWH" trên màn hình không còn nhấp nháy nữa thì nhấn nút FUNCTION để xem các chỉ số khác. Nếu không bạn không cần làm gì nữa và IC sẽ tự lưu những gì bạn vừa cài đặt.

Diễn giải:

Sau khi giữ nút COST kéo dài hơn 3 giây (màn hình LCD hiển thị giá mặc định, ví dụ: 0,00 COST / KWH), nội dung hiển thị bắt đầu di chuyển lên xuống có nghĩa là thiết bị đã vào chế độ cài đặt.

Sau đó bấm nút FUNCTION để thay đổi lựa chọn và nhấn UP / DOWN để thiết lập những gì bạn muốn. Khi bấm và giữ, số liệu sau khi điểm chết sẽ tăng hoặc giảm chậm trong 2 giây trong khi số liệu thay đổi nhanh chóng khi thời gian chờ vượt quá 2 giây Khi giữ - Thời gian lên đến 10 giây hoặc hơn, các con số sau khi điểm chết sẽ dừng lại trong khi các con số trước điểm chết cũng bắt đầu tăng hoặc giảm).

Sau đó, nhấn FUNCTION cho chuyển đổi, sau đó nhấn nút "UP" và "DOWN" một lần nữa để cài giá trị trong khoảng 00,00 COST / KWH ~ 99,99 COST / KWH. Sau khi thiết lập tất cả các điều trên, hãy bỏ qua COST để trở lại Chế độ 7 hoặc nó sẽ tự động trở lại Chế độ 7 mà không cần bất kỳ nhấn sau khi thiết lập với lưu trữ dữ liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động: 230V, 50Hz.
Dòng hoạt động: tối đa 16A.
Dải điện áp rộng: 230V ~ 250V.
Khoảng hiển thị thời gian: 0 giây ~ 9999 ngày.
Công suất hiển thị (watts): 0W ~ 9999W.
Dải điện áp hiển thị: 0V ~ 9999V.
Hiển thị hiện tại (amps): 0,000A ~ 16,000A.
Hiển thị tần số: 0Hz ~ 9999Hz.
Khoảng hiển thị công suất tối thiểu: 0,0W ~ 9999W.
Phạm vi hiển thị giá: 0,00 € / KWH ~ 99,99 € / KWH.
Tổng KWH và hiển thị chi phí: 0,000 KWH ~ 9999 KWH, 0,00 € ~ 9999 €.

 

Ổ cắm đo công suất thiết bị điện kawa EN106

ENGLISH

POWER METER
Instruction manual

 

Power Meter is a monitoring and testing instrument which determines the power consumption of a connected appliance and the cost of electricity consumed.

Installing the batteries

Install 3,6V rechargeable Batteries (NI-MH). The purpose of the batteries is to store the total electriccity and memory setting.

Resetting

If an abnormal display appears or the buttons produce no response, the instrument must be reset. To do this, press the RESET button.

Display Mode

Entire LCD can be displayed for about 1 minute and then it automatically gest into Mode 1. To transfer from one mode to the other, press the FUNCTION button.

Mode 1: Time/Watt/Cost Display: Display duration (how long) this device connect to power source.
LCD on first line shows 0:00 with first two figures mean minutes (2 figures will occur while occur at 10 min) and the rest shows seconds. After 60 mins, it displays 0:00 again with first tow numbers meas hour (2 figures will occur at 10 hours) and the rest shows minutes. The rest can be done in the same manner which means after 24 hours, it will re-caculate. LCD on second line displays current power which ranges in 0,0W ~ 9999W. LCD on third line displays the current electricity costs which ranges in 0,0 cost ~ 9999 cost. It will keep on 0:00 cost before setting rate without other figures.

Mode 2: Time/Cumulative electrical quantity Display: Display duration (how long) this device connect to power source.
LCD on first line shows 0:00 with first tow figures mean minutes (2 figures will occur while occur at 10 min) and the rest shows seconds. After 60 mins, it displays 0:00 again with first two numbers meas hour (2 figures will occur at 10 hours) and the rest shows minutes. The rest can be done in the same manner which means after 24 hours, it will re-caculate. LCD on second line displays current cumulative electrical quantity which ranges in 0,000 KWH ~ 9999 KWH without other figures. LCD on third line displays "DAY" - "1" will be showed on numerical part (the other three figures will be showed at carry) which means it has cumulated electrical quantity for 24 hours (onday). The rest can be done in the same manner untial the maximal cumulative time of 9999 days.

Mode 3: Time/Voltage/Frequency Display: LCD on first line displays the same as Mode 1 dones. LCD on second line displays current voltage supply (V) which ranges in 0,0V ~ 9999V. LCD on third line displays current frequency (Hz) which ranges in 0,0Hz ~ 9999 Hz without other figures.

Mode 4: Time/Current/Power Factor Display: LCD on first line displays the same as Mode 1 dones. LCD on second line displays load current which ranges in 0,0000A ~ 9999A. LCD on third line displays current power factor which ranges in 0,00PF ~ 1,00PF without other figures.

Mode 5: Time/Minimum Power Display LCD on first line displays the same as Mode 1 dones. LCD on second line displays the minimum power which ranges in 0,0W ~ 9999W. LCD on third line displays character of "Hi" without other figures.

Mode 6: Time/Maximal Power Display LCD on first line displays the same as Mode 1 dones. LCD on second line displays the maximal power which ranges in 0,0W ~ 9999W. LCD on third line displays character of "Hi" without other figures.

Mode 7: Time/Price Display LCD on first line displays the same as Mode 1 dones. LCD on third line displays the cost which ranges in 0,00 COST/KWH ~ 99,99 COST/KWH without other figures.
Overload Display: When the power socket connects the load over 3680W, LCD on second line displays the "OVERLOAD" with booming noise to warn the users. (Selectable choice).

Supplemental informations:

1: Except "OVERLOAD" interface, LCD on first line display time in repitition within 24 hours.
2: LCD on first line, second line or third line described in this intruction take section according to two black lines on LCD screen. Here it added for clarifed purpose.
3. Mode 7 will directly occur while press down button "cost".
4: "UP" & "DOWN" are in no function under un-setting mode.

 

Setting Mode

1. Electricity price setting:

After keeping COST button pressed lasting more then 3 seconds (LCD on third line display system defaults price, eg 0,00 COST/KWH), the rendered content begins moving up and down which means that the device has entered the setting mode. Then press FUNCTION button to change selection and press UP/DOWN to set what you want. (On pressing once, the figure after demical poin will increase or decrease accordingly. On pressing and hold-on, figures after demical point will increase or decrease slowly in 2 seconds while figures change quickly when hold-on time exceeds 2 seconds. When hold-on time reaches 10 seconds or more, the figures after demical poin will stop while the figures fefore demical point begin to increasing or decreasing). After that, press FUNCTION for switching, then press "UP" and "DOWN" button again to set value which ranges in 00,00 COST/KWH~ 99,99 COST/KWH. After setting all above, pess COST to return to Mode 7 or it will automatically return to Mode 7 without any pressing after setting with data storage.

 

Technical specification

Operating voltage: 230V, 50Hz.
Operating current: max 16A.
Wide voltage range: 230V ~ 250V.
Timing display range: 0 second ~ 9999 days.
Wattage display (watts): 0W ~ 9999W.
Voltage Display range: 0V ~ 9999V.
Current display (amps): 0,000A ~ 16,000A.
Frequency display: 0Hz ~ 9999Hz.
Minimum Wattage display range: 0,0W ~ 9999W.
Price display range: 0,00€/KWH~ 99,99€/KWH.
Total KWH and cost display: 0,000 KWH ~ 9999 KWH, 0,00€ ~ 9999€.

Viết bình luận của bạn: