Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng vi sóng âm trần tròn Siron SR-MS002

  Thứ Wed, 15/04/2020  (0)Bình luận

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CÔNG TẮC CẢM ỨNG VI SÓNG LẤP ÂM TRẦN SIRON SR-MS002

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lắp âm trần

 

 

 

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI

Tắt nguồn điện trước khi đấu nối thiết bị.

Kết nối dây nguồn và tải cho cảm ứng như sơ đồ bên (Teminal NL đấu vào nguồn điện 220V, N và L' ra đèn).

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH

 

Nút LUX :Điều chỉnh chế độ nhận biết môi trường sáng hay tối để kích hoạt chế độ cảm biến hoạt động mở đèn:

- Nếu người dùng cần điều chỉnh nút LUX xoay về phía “mặt trời” thì cảm biến sẽ luôn luôn được kích hoạt trạng thái sẵn sàng để nhận chuyển động của con người trong vùng quét để bật đèn.

- Nếu người dùng cần điều chỉnh nút LUX xoay về phía “mặt trăng” thì cảm biến chỉ được kích hoạt trạng thái sẵn sàng để nhận chuyển động thân nhiệt trong vùng quét để bật đèn khi môi trường thiếu ánh sáng.

- Khi thiết bị đã cảm biến bật đèn thì chế độ cảm biến sáng/tối không còn ảnh hưởng đến quá trình cảm biến thân nhiệt chuyển động trong chu kỳ đó

Nút SENS: Điều chỉnh khoảng cách phát radar để nhận chuyển động.khoảng cách chỉnh tối thiểu 2m “Dấu –” khoảng cách chỉnh tối đa 12m “Dấu +”.

Nút TIME: Điều chỉnh thời gian tự tắt, trong khoảng thời gian có thể chỉnh tự tắt từ 10 giây đến 12 phút. Thời gian trễ này sẽ được bắt đầu tính lại trong chu kỳ cảm ứng mới.

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG XẢY RA VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Tải không làm việc (bóng đèn không sáng):

a. Kiểm tra nguồn điện vào bóng đèn kết nối với cảm ứng đã có điện ra chưa?.

b. Kiểm tra lại xem bóng đèn cò vấn đề gì không?.

c. Kiểm tra nút chỉnh Lux đã phù hợp với ánh sáng làm việc của môi trường chưa?.

Độ nhạy kém:

a. Kiểm tra nút SENS đã chỉnh khoảng cách hợp lý chưa?

         b. Kiểm tra chiều cao lắp đặt.

Cảm ứng không thể tự tắt tải (đèn sáng không tắt):

a. Kiểm tra xem có bị nhiễu tín hiệu cao tần trong vùng làm việc không?

b. Kiểm tra xem xung quanh có thân nhiệt liên tục di chuyển trong vùng cảm ứng không?

c.Kiểm tra nút SENS điều chỉnh khoảng cách quá xa không?

d. Thời gian trễ Time điều chỉnh có dài quá không?

e. Kiểm tra lại xem việc lắp đặt dây điện đã đúng chưa?

 

Viết bình luận của bạn: