Hướng dẫn lắp đặt hẹn giờ tự động tắt mở máy bơm với Siron SR-ETS11

  Thứ Mon, 13/04/2020  (0)Bình luận

Tải file hướng dẫn sử dụng SR-ETS11

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

A. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HẸN GIỜ SIRON SR-ETS11 CHO MÁY BƠM 1 CÔNG SUẤT NHỎ HƠN 1000W

 

B. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HẸN GIỜ SIRON SR-ETS11 CHO MÁY BƠM CÔNG SUẤT LỚN HƠN 1000W

B.1.1 Sơ đồ mạch hẹn giờ máy bơm nước 1 pha sử dụng khởi động từ:

B.1.2 Sơ đồ mạch hẹn giờ máy bơm nước 1 pha sử dụng khởi động từ và rơ le nhiệt:

B.2.1 Sơ đồ mạch hẹn giờ máy bơm nước 3 pha sử dụng khởi động từ:

 

 

B.2.2 Sơ đồ mạch hẹn giờ máy bơm nước 3 pha sử dụng khởi động từ và rơ le nhiệt:

B.2.3 Sơ đồ mạch hẹn giờ máy bơm nước 3 pha sử dụng khởi động từ và chống mất pha:

B.2.4 Sơ đồ mạch hẹn giờ máy bơm nước 3 pha sử dụng khởi động từ, chống mất pha và rơ le nhiệt:

Viết bình luận của bạn: