Hướng dẫn lắp cảm biến dòng chảy relay phao điện máy bơm công suất lớn

Hướng dẫn lắp cảm biến dòng chảy relay phao điện máy bơm công suất lớn

09/09/2020

-

Nguyễn Văn Tuấn

-

0 Bình luận

Hướng dẫn lắp cảm biến dòng chảy relay phao điện máy bơm công suất lớn

TỔNG HỢP SƠ ĐỒ LẮP RƠ LE CHUYỂN NGUỒN PHAO SIRON

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RELAY PHAO ĐIỆN SIRON SR-SR11

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 1 pha, có cảm biến dòng chảy 220V, reset tự động khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 3 pha đấu thành 1 pha, có cảm biến dòng chảy 220V, reset tự động khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 1 pha, có cảm biến dòng chảy 220V, reset bằng tay khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 3 pha đấu thành 1 pha, có cảm biến dòng chảy 220V, reset bằng tay khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 1 pha, có cảm biến dòng chảy tiếp điểm khô, reset tự động khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 3 pha đấu thành 1 pha, có cảm biến dòng chảy tiếp điểm khô, reset tự động khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 1 pha, có cảm biến dòng chảy tiếp điểm khô, reset bằng tay khi có lỗi, chống tràn

 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển máy bơm nước 1 pha lắp khởi 3 pha đấu thành 1 pha, có cảm biến dòng chảy tiếp điểm khô, reset bằng tay khi có lỗi, chống tràn

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo