Cách lắp đặt công tắc cầu thang bị đứt dây giữa 2 công tắc đảo chiều

  Thứ Fri, 25/12/2020  (0)Bình luận

Dây lắp công tắc cầu thang 2 chiều bị đứt, dẫn đến các bất tiện trong sinh hoạt. Nếu muốn thay thế lại phải đục tường hoặc đi nổi dây dẫn đến mất thẩm mỹ, ... . Để khắc phục được lỗi này, chúng tôi sẽ đưa ra 2 đề xuất về giải pháp:

A - LẮP CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

B - LẮP CÔNG TẮC CẢM BIẾN

Viết bình luận của bạn: