Cách lắp phao điện tự động bât tắt dùng cho máy bơm nước Giếng khoan

  Thứ Fri, 30/06/2023  (0)Bình luận

PHƯƠNG PHÁP LẮP PHAO ĐIỆN CHO GIẾNG KHOAN

ĐỐI VỚI GIẾNG KHOAN LUÔN CÓ NƯỚC

Với loại giếng không bao giờ hết nước, nếu loại trừ việc máy bơm bị sự cố thì bạn có thể yên tâm chỉ cần lắp 1 phao bể chứa trên là được. Khi này phao sẽ nhận biết bể chứa trên cạn nước sẽ kích hoạt bơm chạy, nếu bể trên đầy nước thì sẽ tắt máy bơm nước.

 

ĐỐI VỚI GIẾNG KHOAN CÓ NGUY CƠ HẾT NƯỚC

Đối với những loại giếng khoan mà nước có thể bị hết thì ngoài phao chống tràn cho bể chứa, bạn cần phải lắp thểm cảm biến dòng chảy để khi hết nước máy bơm sẽ dừng không bơm nữa.

Viết bình luận của bạn: