CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỦA SIRON

(Áp dụng từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021)

STT Dòng sản phẩm Mã Sản phẩm Khuyến mãi Ghi chú
1 Đui đèn cảm ứng SR-SS932 10 + 1 hoặc 20 + 10 Bulb 7W-6000K (Simon) hoặc 50 + 50 20 + 10 Bulb 7W-6000K (Simon).  
Ghi chú: Các chương trình khuyến mãi khác không còn hiệu lực.