Học viên Mychin Nguyễn Thị Cúc 27/12/1985 - Vĩnh Phúc

Học viên Mychin Nguyễn Thị Cúc 27/12/1985 - Vĩnh Phúc

29/04/2018

-

Nguyễn Xuân Soi

-

0 Bình luận

Học viên Mychin Nguyễn Thị Cúc 27/12/1985 -  Vĩnh Phúc
STT Thông tin Nội dung

1

Khóa học Makeup chuyên nghiệp
2 GVHD Đội ngũ Mychin
3 Niên khóa 2017-2018
4 Ngày sinh 27/12/1985
5 Mã học viên 7226201700003
6 Địa chỉ

Thị trấn Lập Thạch, Vĩnh Phúc

7 Xếp loại Giỏi - Đã đạt trình độ trang điểm chuyên nghiệp
8    
9    

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: